Jounen jedi 15 sektanm 2022 a, òganizasyon k ap defann Dwa moun “Sant Karl Lévêque” (SKL) soti yon dènye rapò kote yo pa kache kè sote yo sou sitiyasyon ensekirite jeneral peyi a patikilyèman ensekirite planifye k ap deplòtonnen nan Laboul la. Selon dènye rapò sa a, gen gwo enterè mesken ki kache pou anvlimen sitiyasyon sila a nan Laboul 12.

Pou rezon sa a, SKL soti yon rapò piman bouk ki gen 25 pwen kote òganizasyon an pa mete dlo nan bouch li pou l bay verite sou sitiyasyon ensekirite k ap dewoule nan Laboul. N ap gen chans li tout rapò a nan liy ki pral vini la a yo.

1- Pandan dènye mwa sa yo ki pase nan peyi a, gen anpil gwo zak teworis ki fèt anndan sosyete a, patikilyèman :

  • zak ki pase sou ansyen senatè sid peyi a Yvon Buissereth ki se te tou aktyèl direktè « Entreprise Publique Pour la Promotion des Logements Sociaux (EPPLS) » jou ki te 6 dawou 2022 a nan Laboul 12;
  • zak ki pase sou pon Taba kote samdi ki te 20 dawou 2022 a, uit (8) moun ki te mouri pami yo menm fanmi Desanclos ki te kat (4) (manman, papa ak de (2) pitit fi ) redui sèlman ak sèl papa a;
  • 12 mas mas 2021 kote gwoup gang baz 5 segond ki nan Vilaj Dedye ki gen nan tèt li Izo te masakre yon bann polisye prèske pase nan bliye;
  • Ansanm masak k ap fèt sou moun tout kote nan katye popilè yo alòske nou pa wè okenn aksyon gwo zotobre ki ilegal ak ilejitim k ap manje ak bwè kòb Leta ki ta dwe la pou ban nou sekirite;
  • Kominote entènasyonal la (Core Groupe, BINUH) nan dènye moman sa yo ki toujou ap mete moun ki pou dirije peyi a tankou premye minis defakto Ariel Henry, nan sitiyasyon peyi a twouve l la, pèsonn pa tande vwa yo;

2- Popilasyon an ta dwe leve pye l pou l viv sitiyasyon an tankou yon aktè valab nan lide pou chanje sa.

3- Sa k pi rèd la, Pòtoprens bouche nan kat (4) pwen kadino :

  • Matisan gen plis pase yon lane sitwayen yo pa fouti travèse l (yo te konn pase Laboul Gwoup gang Ti Makak achte l lajan kontan);

-Wout nasyonal #1 sou kontwòl gwoup gang Kanaran;

  • Sitwayen yo pa ka pase Kwadèboukè paske gwoup gang 400 mawozo ki gen nan tèt li Lanmò 100 jou ap feraye;
  • Vitelòm ki se yon chèf bandi kontinye kontwole Wout Frè ak Pènye epi simen latèrè anndan sosyete a.

4- Kidonk, popilasyon an lage pou kont li e dwa l pa sispann vyole chak jou ki jou. Sa ki parèt pi enkyetan pou Òganizasyon k ap defann dwa Moun Sant Karl Lévêque (SKL) se twa (3) polisye sila yo ki mouri nan Laboul jou ki te madi 13 septanm 2022 a anba bal gwoup gang Timakak.

5- Kesyon SKL ap poze se kisa ki lakòz sitiyasyon malouk sila? Eske Lapolis t ap mennen operasyon nan moman an?

6- Selon enfòmasyon Òganizasyon k ap defann dwa moun Sant Karl Lévêque (SKL) ranmase nòmalman depi aprè gwoup gang Timakak te fin fè kò sasinay sou ansyen Senatè sid peyi a Yvon Buissereth nan Laboul 12 jou ki te 6 dawou a, wo eta majò lapolis la te reyini pou pran bon jan dispozisyon epi pase direktè depatmantal lwès-I an lòd pou yo genyen yon pèmanans nan zòn nan.

7- Li enpòtan pou SKL siyale gwoup gang Timakak la abitye simen latwoublay nan tout zòn Laboul kote yo fè moun nan zòn nan kouri kite kay yo. Gwoup gang sila pran plezi sòti nan kafou Grenye ak Desire pou kidnape sitwayen yo epi monte nan mòn nan ak yo.

8- Se nan lide sila, yon Inite ki rele UTAG ki la pou entèvni nan Lapolis la fòme yon «Task Force» ki regwoupe SWATT, BRI, BLVV, CIMO, UDMO, BOID, elatriye… ,tout sou zòd lwès-I, pou kapab frennen gang yo k ap vale tèren nan depatman lwès la, patikilyèman nan Laboul chak jou pi plis. Bravo pou inisyativ sila !

9- Se nan menm optik sila, Octa, Galiotte ak Roldy, ki se twa (3) polisye ki mouri yo, pami yon bann lòt ki toujou prèske nan tout operasyon Lapolis ap mennen nan depatman lwès la pou demantle bandi ki pa sispann kidnape epi touye popilasyon sivil la.

10- Parapò ak tout koze sila yo, kesyon SKL ap poze se kijan polisye sila yo fè tonbe anba bal gwoup gang Timakak nan Laboul?

11- Selon enfòmasyon SKL rive jwenn sou tèren, polisye ki viktim yo t ap sòti Taraz nan kad pèmanans lwès-I mete sou zòn Laboul pou y ale nan baz yo. Pandan y ap rive nan kafou Grenye a yo konstate plizyè gwoup moun k ap kouri epi di gwoup gang Timakak la nan kafou a. Gwoup gang lan te gen tan menm pran yon pikòp nan men yon chofè yo te kwaze nan lari a.

12- Nan menm moman an, polisye ki t ap desann yo sètoblije mete pye yo atè pou yo entèvni epi pwogrese timidman nan koub la nan lide pou yo estope e menm repouse gwoup gang sila a. Sètadi pa t gen okenn operasyon ki t ap mennen nan moman an.

13- Popilasyon an dwe konnen tou depi aprè plizyè bandi ki te fè pati gwoup gang Timakak la te fin jwenn arestasyon yo epi mouri nan mwa pase yo, gwoup sila chanje estrateji ak taktik li sou tèren an. Kijan yo tanmen batay kounya ?

14- Yon bò yo voye yon gwoup douvan pou pran machin epi kidnape moun yon lòt bò yon lòt gwoup ki rete dèyè tann Lapolis avanse pou yo pran yo nan gètapan.

Kalte zam bandi yo ap itilize se tèt chaje

15- Sa ki atire atansyon Oganizasyon k ap defann dwa moun Sant Karl Lévêque (SKL) se kalte zam bandi yo itilize pou yo fè zak teworis yo a. Zam sila yo sanble tèt koupe ak M-60, M-50, M-2 ak lòt gwo zam fann fwa ki se zam ki ta dwe nan men Lapolis ak Lame.

16- SKL ap raple sosyete a nan operasyon Lapolis t ap mennen jou ki te vandredi 12 mas 2021 an li te pèdi yon M-60 nan Vilaj Dedye, èske se zam sila ki te gen tan fè pitit ? Oubyen pou gwo enterè nan kesyon batay pou tè ki gen nan Laboul la, èske genyen gwo zotobre nan sektè ekonomik la, nan Leta a, nan Lapolis la k ap sipòte bandi sa yo nan ba yo zam, anpil katouch ak gwo mwayen ? oubyen èske se nan trafik ilegam zam ki gen anndan peyi a gwo zam sila yo antre ?

17- SKL poze kesyon sila yo paske selon enfòmasyon nou genyen se gwo zam fann fwa (mitrailleuse) bandi yo te gen nan men yo. Li klè zam sila yo pi pisan pase sa k te nan men polisye sa yo ki mouri yo.

18- Gen yon diferans ant mitrayèt ak “mitrailleuse”. Yon mitrayèt se zam yon moun ka pote pou kont li e li pa bezwen sipò. Poutan yon “mitrailleuse” bezwen sipò e se rezon sila ki fè yo itilizye yon trepye pou sipòte l. Li gen kapasite pou l tire sou yon distans sòti 6.5 jiska 8 kilomèt.

Konklizyon

19- Sitiyasyon sa k ap devlope nan Laboul la trè enkyetan pou popilasyon an paske konfigirasyon zòn nan pa menm jan ak Kwadèboukè, Vilaj Dedye ak lòt katye kote bandi ap feraye yo. Selon enfòmasyon SKL dispoze e li parèt aklè gang Timakak la gen gwo mwayen ak sipò anpil gwo zotobre. Kidonk, fòk ayisyen ki konsekan, nan sitiyasyon konplike peyi a twouve l jounen jodi a, pou se pa jarèt y ap bay bandi nan konpòtman y ap afiche.

20- Tout batay sila yo makònenn ak batay tè k ap fèt nan Laboul. Kidonk, SKL pa bezwen fè pyès moun wè epi konprann ki enterè ki kache dèyè sa k ap fèt la. Paske l parèt aklè.

21- Dayè, jan SKL nan rapò nou te sòti jou k te mèkredi 10 dawou 2022 a ki te titre “Conflit terrien à l’origine du kidnapping. Les autorités policières et judiciaires en constante complicité avec les forces du mal” nou te di menm papa nanchon an ki se Dessalines te pèdi lavi l (17 oktòb 1806) nan menm batay pou rezoud pwoblèm tè sa yo.

22- Se pou tèt sa, Oganizasyon k ap Defann Dwa Moun Sant Karl Lévêque (SKL) ap mande pou Lapolis pa bese bra yo pou yo kanpe e ede popilasyon an sòti nan sitiyasyon malouk li twouve l la.

23- SKL ap pwofite moman sila pou wete chapo l byen ba douvan kadav vanyan polisye sila yo ki mouri toupatou nan peyi a nan egzèsis fonksyon yo. Paske popilasyon ayisyèn nan wè klè kou dlo kokoye se sèl enstitisyon polisyè a ki tanmen defann li nan garanti l sekirite.

24- Pa egzanp, polisye yo pwouve ayisyen pa gen lòt peyi derezèv lè yo mete lavi yo annolokos nan:
Latibonit;
Polisye ki imilye nan Kwadèboukè ;
Polisye ki abandonen nan operasyon Vilaj Dedye;
Polisye ki tonbe nan Laboul;
Polisye yo touye nan Taba.

25- Boutofen, Oganizasyon k ap defann dwa noun Sant Karl Lévêque (SKL) ap voye yon panse espesyal pou pitit, madanm, fanmi ak tout kanmarad konba tout polisye sa yo.

Rapò sila a pote sinyati Rev. Père Gardy MAISONNEUVE, ki se Direktè Egzekitif Sant Karl Lévêque.

Bernado TINTIN

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Facebook