Nan yon nòt tou louvri ki ekri nan dat 8 septanm 2022, ki soti nan Lilavwa kote evèk Legliz katolik yo konn reyini, Konferans Evèk yo lonje dwèt li sou medya pou denonse jounalis kèk radyo k ap di yo nan vann zam. Nan sans sa, evèk yo fè konnen pou kite Lajistis fè travay li, epi yon lòtbò mande otorite Leta yo pou pran bon jan mezi k ap pèmèt van chanjman soufle sou peyi a pou kwape mizè a k ap ogmante, ensekirite k ap vale teren sou pèp la ki bezwen viv.

“Pandan n ap remèsye sila yo k ap fòme ak enfòme popilasyon an, nou denonse avèk tout fòs nou kèk animatè radyo k ap site non Legliz Katolik nan move zak trafik zam”, nou kapab li nan nòt Konferans Evèk Legliz katolik yo.

Evèk yo fè konnen tou gen nan jounalis sa yo “ki menm rive menase fè move zak sou batiman legliz nou yo, sou pè ak mè nou yo, sou kolaboratè ak enstitisyon nou yo”. “Legliz katolik pa nan trafik zam. Kite Lajistis fè travay li. Sispann simen konfizyon ak latwoublay nan tèt popilasyon an”.

Daprè Konferans Evèk Legliz katolik yo, difamasyon ak kalomni se peche grav, yo kapab sal epi touye imaj ak bon repitasyon moun.

“Misyon Legliz Katolik an Ayiti se sèvi tout moun nan kat kwen peyi a, nan lavil tankou nan zòn ki pi rekile yo. Nou angaje nou non sèlman nan travay anonse Bòn Nouvèl la ak evanjelize moun, men nou nan domèn edikasyon, nan domèn lasante, nan fè pwomosyon pou diyite ak dwa moun, nan devlòpman sosyal ak tout kalite bon jan zèv charite, pou ede pèp ayisyen an pa kite yo vòlè lespwa l nan mitan sitiyasyon dezespwa ak latwoublay”, n ap li nan nòt Konferans Evèk Legliz katolik yo.

Yon lòt bò, Konferans evèk legliz katolik yo mande Leta pou pran bon jan desizyon pou pote chanjman peyi a bezwen an. Yo mansyone “tan yo grav”, “mizè a twòp”, epi “pèp la bezwen viv e li gen tout dwa l pou l viv nan respè ak diyite”.

Evèk yo ajoute pou di: “Sa k ap pase koulye a nan peyi a mande pou tout moun pran responsabilite yo nan di pawòl konsekan ak poze bon jan aksyon ki pou ede chanje figi peyi a ki fin depafini. Lanbi a kònen pou tout moun mache ansanm, men nan men, nan chemen ki dwat, ki kòrèk, chemen limyè, laverite, lajistis ak devlòpman”.

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!
2 thoughts on “Ayiti-Relijyon: Konferans Evèk yo denonse animatè kèk radyo k ap klewonnen Legliz katolik nan trafik ilegal zam”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Facebook