Chèf gang lanmò 100 jou ak yon ekip dezète kwadèboukè rive nan yon nouvo andwa. Sepandan sa pa anpeche yo gentan ap mete latwoublay, fè kidnaping, elatriye.

Pandan gwo kokennchenn operasyon Lapolis
Nasyonal la ap mennen nan zòn kwadèboukè pou sitwayen yo jwenn lapè anba men bandi 400 mawozo yo chèf gang Lanmò 100 jou ap dirije a, depi kèk jou anpil gwo lawon nan baz 400 Mawozo dezète kwadèboukè , kèk nan yo toujou nan zòn anviwonant nan komin kwadèboukè a, kèk nan yo kite baz la al an pwovens, mouche Lanmò 100 jou ak yon twoup pran direksyon pou TOMAZO, yo kòmanse pran zòn nan an otaj selon anpil moun nan zòn nan ki kontakte Jounal Mano Actualité a.

Atansyon! Chimen bouton se chimen maleng.

Moun k ap viv nan komin Tomazo pa konn ak ki sen pou yo adrese yo. Anpil nan yo di sanble Tomazo ap vin pi mal pase kwadèboukè. Moun yo gen anpil krentif, anpil laperèz pou jan sitiyasyon an kòmanse degrade nan komin nan, toujou daprè menm sous ki enfòme Jounal la e nou kapab fè l konfyans, jou madi ki te 3 dawou 2022 a, chèf gang Lanmò san jou ak twoup li debake nan Tomazo, nan lè 11 è pou minwi yo sou yon anbilans blan zoreken san plak, mesye yo fè anpil dega, yo simaye katouch, pou pi Piti 7 moun pran bal, pami yo yon machann Babekyou ki rele Nadia, pandan moun yo t ap eseye al lopital avèk li , li rann dènye souf li, lòt viktim yo rete nan yo menm, yo pran swen tèt yo.

Nan jou madi sa, menm sous la ta vle fè nou konnen se ta dèyè yon biznismann nan kanton an ki rele Fedner yo te vini pou kidnape. Li genyen biznis li ki rele “ Complexe Fedner tax” ki plase anfas lise a. Ti distraksyon, restoran dansan pou moun yo nan zòn nan, yo pa jwenn Edner yo blije ale ak Arab jenn gason 28-29 an, ki se yon Sèvitè pou Fedner. Jis kounya , pèsòn pa gen nouvèl Arab, bandi yo pa ni rele fanmi l pou mande okenn ranson.

Ak konplisite anpil moun nan zòn nan, mesye 400 Mawozo yo kòmanse taye banda nan Tomazo, menm sous la ta fè konnen Lanmò san jou separe 20 telefòn nan jou pase yo ak chofè kamyonèt, chofè moto, ak fanm pou kapab sèvil kòm toutè. “ lè mesye sa yo debake nan zòn nan se sa yo bliye yo pa fè wi Mano Actualité, dayè Lanmò san jou chaje fanm nan zòn nan, aktyèlman la a midi a la jodi madi 10 la la misye Tomazo ak youn nan fanm li yo ki se Tipoun, zòn li al kache a rele FOUDÒCH” se sa yon abitan nan komin nan deklare nan mikwo Mano Actualité.

Kesyon biznis nan zòn nan prèske fin kraze plat atè, daprè menm sous la, machann yo paka renouvle estòk machandiz yo ak laperèz ki anvayi yo, sitou bri ap kouri kòmkwa tout rèv Lanmò san jou ak ekip li se pran komisarya Tomazo a. kidonk, sitwayen yo nan zòn nan pa konn ki kote yo gad.

“ Sa nou ka mande ak leta peyi a se voye je sou Tomazo, paske kote mesye sa yo vin pran zòn nan la ki te trè pezib yo pral fè l tounen menmjan Ak kwadèboukè, ke lapolis la mete yon selil ransèyman nan Tomazo, mete plis akonpayman ak polisye yo, plis zam pou ba nou sekirite, epitou pou DCPJ vin poze men sou Lanmò san jou ak gang parèy li yo, paske se FOUDÒCH li kache la ak ekip li, tout moun konn sa yap fè rèsèlè” pawòl yon sitwayen nan zòn nan.

Mano Actualité

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Facebook