Jounen jodya nou ka remake krèm ak savon pou blanchi po se lagrandmòd kay anpil nan medam yo ak anpil nan mesye yo .Yo toujou itilize l nan kèk sosyete pou yo kouvri tach oswa chanje pwoblèm nan oswa konplèks nwa pou rezon estetik, kòm po limyè ka sosyalman gen valè, oubyen lot rezon toujou.

Nou kapab remake gen anpil moun ki ap douko kote anba je yo ak machwè yo toujou nwa ak lòt kote toujou. Anpil moun pa konnen si se yon maladi e vi yo andanje tou.E gen lòt maladi ki ka parèt tou men ki depann de pwodui w ap jwenn nan konpozisyom krèm ak savon yo.

Premye maladi po ou ka jwenn nan rele “Ochronose exogène”. Nou jwenn sila lakay moun k ap pase krèm ak savon ki fèt ak pwodui ou jwenn ki rele “Hydroquinone”. Maladi sa se yon pigmantasyon ble-nwa nan po a.
E Mak yo pa parèt yon sèl kou , sa fèt nan 3 etap :

1) li parèt wouj nan vizaj la ki pa twò fonse;
2)li vinn fonse;
3) figi moun nan vin plen tach ak bouton;

Lot maladi anko li ka koze :

1.Anpwazònman ak mèki(mercure)

Gen kèk krèm ki te fèt andeyò Etazini yo ki asosye nan toksisite mèki. Mèki te entèdi kòm yon engredyan nan pwodui eklèsisman po nan Etazini, men gen pwodwi yo fè nan lòt peyi toujou gen mèki.
Siy ak sentòm anpwazònman mèki gen ladan l:

-Angoudisman
-Tansyon wo
-kò kraze
-sansiblite lejè
-sentòm newolojik, tankou tanpèt, pèt memwa ak chimerik
-Ensifizans renal

2.Dèmatit atopik
Etid ka ak rapò yo itilize yon lyen ant pwodui blanchiman po yo e dèmatit. Li se yon enflamasyon nan po a kontak ak sèten sibstans lakoz.

Sentòm yo ka varye soti nan lejè pou rive nan grav epi enkli:

 • Po wouj
  -zanpoud
  -chank
  -itikè
  -po sèk
  -Anfleman
  -Gratèl
  -boule

3.Akne estewoyidyen:
Po krèm k ap blanchi po ki gen kotikosteroyid ka lakòz akne estewoyid.

Akne estewoyid sitou afekte pwatrin lan, men li ka parèt tou sou do a, bra ak lòt pati nan kò a ak itilizasyon alontèm nan kotikostewoyid.

Sentòm yo ka enkli:

-Pwen blan ak Pwen nwa
-ti bòs wouj
-mak akne

4.Sendwòm nefwotik
Sendwòm nefwotik se yon maladi ren souvan ki vini alaswit domaj nan veso sanglan yo nan ren nou responsab pou dechè filtraj ak dlo depase. Li lakòz kò a retire twòp pwoteyin nan pipi a.

Mèki ki gen krèm lejè yo te asosye ak sendwòm nefwotik.

Sentòm yo ka enkli:

-anfle
-anfleman pye yo ak cheviy yo
-pise ak mous
-bouch pa gou
-kò kraz

Ki jan yo sèvi ak pwodwi sa yo?

Itilizasyon yo varye de yon pwodwi nan yon lòt. Krèm ekleraj yo anjeneral sèlman aplike yon fwa oswa de fwa nan yon jou nan zòn nwa nan po a.

Pou itilize yon krèm ekleraj, li rekòmande yo swiv enstriksyon yo bay pa yon doktè oswa sou pake a. Sa a anjeneral enplike:
-aplike pwodwi a ti kras avèk men pwòp oswa yon pad koton;
-evite kontak ak po,je yo, nen ak bouch;
-lave men nou byen apre yo fin itilize;
-evite manyen zòn nan trete kont po yon lòt moun;
-aplike krem solèy pou anpeche domaj nan po lew ekspoze nan reyon soley la;

Pifò pwodwi ekleraj yo pa rekòmande pou po nwa epi yo ka lakòz ipèpigmantasyon Tretman lejè po yo pa rekòmande tou pou timoun oswa moun ki ansent oswa bay tete.Epi itilize krèm sa ak prekosyon sinon siw kontinye l ap ba w kansè nan po.

Miss Novembre

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Facebook