Kadyomegali
se yon ogmantasyon patolojik ki fèt nan volim myokad la. Li pa ta dwe konfonn ak kè miskle a, ki rive byen souvan kay atlèt regilye yo. Li ka rezilta a nan yon maladi ereditè oswa, pi souvan, rezilta yon patoloji kadyak ki dwe idantifye.
Li ka rive nan 2 fason:

 1. Pa dilatasyon

Yon fenomèn kote li vinn mens e detire e ogmante kè a.Sa a se yon mekanis konpansatè ke myokad la afebli. Dilatasyon konpanse chanjman nan fraksyon ejeksyon kè a pandan li kenbe volim san an ki enjekte nan kò a,” Selon sa Dr. Céline Goéminne esplike.

 1. Pa ipètwofi:

Pawa yo ki nan kè a epè. Fenomèn nan souvan rive nan misk vantrikil goch la, ki se kavite prensipal la ki enjekte san nan sikilasyon an. Yo rele sa a ipètwofi vantrikilè goch.

 • Ki sentom ou maladi sa pote?

Sentom yo ka sèlman parèt nan yon etap avanse nan pwoblèm nan. Lè sa a, yo tradui ensifizasyon kadyak:

_ Souf kout ak fatig bonè pou nenpot efò sibstansyèl.
_ Doulè nan lestomak.
_ Edema nan manb ki pi ba yo (pye yo).
_ Palpitasyon
_ Yon aritmi: batman kè a iregilye.
_ Soulay
_ Pèdi konesans

 • Kisa ki koz sa?

_ Yon orijin kadyak:
Kadyomagali a ka rezilta yon malfonksyònman nan kè ah oswa veso:

_ Tansyon
_ Li ka yon domaj nan atè koronè a.
_ Domaj nan tiyo yo (vav) nan kè a.
_ Konsekans yon kriz kadyak.
_ Yon enfeksyon nan misk kè a.

_ Yon maladi jenetik:kadyopati ipèrtwofik ereditè ki se yon maladi nan strikti selil kè a ki lakòz yon ipèrtwofi global nan kè an.

_ Yon kòz ki pa kadyak
Ipèrtwofi kadyak kapab tou yon efè segondè nan lòt maladi tankou :
_Yon maladi tiwoyid
_Maladi ren
_Enfeksyon VIH/ SIDA.

Finalman, kadyomegali pafwa konn devlope apre yon gwosès . Sepandan,kadyomyopati pandan akouchman ra anpil.

 • kisa ki faktè risk yo?

Nenpòt bagay ki ka gen enpak nan fonksyon kè a ka ankouraje devlòpman nan ipètwofi kadyak, espesyalman dyabèt, twò gwo, fòm sedantè(ou pa soti menm), fimen, oswa estrès ekstrèm.
E risk pou yo kadyomegali ogmante ak laj, eksepte pou fòm ereditè yo ki ka rive pi souvan nan adolesans ak adilt bonè.

 • Ki egzamen ki mache avè l?

Doktè a an premye fè yon egzamen klinik pou evalye siy ak sentòm yo, epi mande sou istwa medikal ak istwa fanmi. Dyagnostik nan ipètrofi kè depann sou radyografi torask ak ekografi kadyak, oswa ekokadyogram. Yo fè li pou repere volim ki twòp epi obsève estrikti nan kè a.

-Ki tretman li genyen?

_ Priz en chaj la depann sou maladi ki kache ak volim nan kè a. Li gen ladan l mezi pou yo adopte pou yo ka mennen yon vi an sante.
_ Li gen ladann tou medikaman tankou beta-blokan yo, inibitè anzim konvèsyon ajyosin, dyurèz oswa lòt medikaman ki ka diminye tansyon wo.
_ Objektif yo se soulaje sentòm yo ak favorize yon diminisyon nan gwosè tay myokad la.

 • Pwosesis chirijikal
  Kadyològ la ka ofri plizyè pwosedi lè kè a twò afekte, tankou yon entèvansyon nan vav yo, operasyon nan pontaj koronè a, enplantasyon yon defibrilatè, poze yon pwotèz nan vantrikilè gòch la, oswa yon transplantasyon kè.
 • Ki jan yo anpeche patoloji kadyak sa yo?
  Li pa posib pou nou evite sèten kondisyon kè, sitou lè yo eritye nan fanmi. Men yon vi an sante ka anpeche devlòpman nan kèk maladi kadyovaskilè ki lakòz sèten kadyomagali.
 • Kite fimen
  -Pratike aktivite fizik 2 a 3 fwa nan yon semèn.
  -Adopte yon rejim alimantè ki ekilibre
  -Pèdi pwa si sa nesesè.
  -Diminye konsomasyon alkòl
  -Limite estrès
  -Konnen e kontwole tansyon ou
  -Kontwole dyabèt ou

Miss Novembre

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Facebook