Glè Sèvikal la se yon siy ki moutre fiy lan kapab fè timoun. Li kòmanse parèt sou yon semèn anvan ovilasyon. Wòl li se an reyalite pou pwoteje ak nouri espèm kap depoze pandan rapò seksyèl la ak transpòte yo nan aparèy jenital fi a pou rankontre ovil la nan twonp lan.

San glè sèvikal lan, espèmatozoyid ki depoze nan vajen an ap mouri byen vit. Pa bliye yon anviwònman asid pa favorab pou Espèmatozoyid yo. Depi glè sèvikal la parèt, peryòd fètil yon fanm kòmanse.

Aprè règ, jeneralman , fanm nan pap obsève okenn sekresyon: li pa wè anyen epi li santi bouboun li sèk Peryòd sa a se peryod li pap ka fè pitit menm si li al fè bagay, men dire li yo trè varyab soti nan yon sik nan yon lòt ak soti nan yon fanm nan yon lòt.

Aprè sa, glè ke nou kòmanse obsève souvan blan ak kolan. Li toujou pa trè favorab pou espèm yo men arive li toujou anonse nan konmansman an nan peryòd pou fiy la fè pitit. Anba yon mikwoskòp elèktronik, li sanble tankou yon filè san patipri byen maye ki fè Espèmatozoyid yo gen difikilte sikile. Moman Glè Blanch lan se moman enfètil

Pafwa, nou pa menm wè glè ya, men nou toudenkou fiy la santi li mouye: sa a se siy yon ti egzeyat nan glè likid la ki tou anonse konmansman an nan peryòd fè pitit la.
Aprè sa a, larim nan oubyen glè lan chanje jou an jou: soti nan blan, li vin transparan. Soti nan kolan, li vin fil. Li ka lonje yon ti kras ant de dwèt, ki fòme yon filaman oswa yon vwal. Pafwa, kèk fanm pa ka kolekte larim ant dwèt yo, men yo santi yon sansasyon de imidite plizyè fwa pandan jounen an. Tout bagay sa a se karakteristik peryòd fè pitit la. Siy sa yo endike ke ovilasyon ap apwoche. Vreman vre, li se estwojèn yo sekrete pa ovè yo ki konsa fè larim la likid ak fil, epi li se tou sa yo òmon ki muri folikil yo ki gen ze yo andedan ovè a: se kò a prepare nan diferan kote pou menm evènman an.
Jou pi fètil nan sik la. Se lè Glè sèvikal la file ak transparan trè favorab pou Espèmatozoyid lan sikile pi byen

Finalman, larim lan oubyen glè sèvikal vin pi plis ak pi file ak transparan. Yon fanm ka fè eksperyans sansasyon an, li kapab santi li mouye oswa grese tout ansanm (tankou si li se te gen lwil).

Moman sa a nan sik la se konsa karakteristik ke pifò fanm remake li san yo pa nesesèman konnen ki sa li vle di.
Peryòd sa a koresponn ak jou ki plis enpotan pou yon fanm ki swete genyen Timoun . Anba mikwoskòp la, may yo nan larim yo trè laj kite bèl espas Espèmatozoyid lan sikile trè vit.

Poukisa ?

Paske se peryòd ki prepare pou ovilasyon an fèt.

Nan denmen, yon sibtans ki rele pwojestewón vini gate Jwèt la nan sik la, li sekrete an kantite: se li ki lakòz larim nan kaye ak tanperati a ap monte yon ti kras.

Rezilta: larim la toudenkou disparèt, oswa vin blan ak kolan ankò. Peryòd fètil la fini: nou antre nan yon lòt peryòd aprè ovulasyon, peryòd fè pitit lan disparèt. Li dire 14 jou jiskaske peryòd kap vini an kòmanse. Se aprè sa règ lan pral vini

Koutwazi Pharmacie SANTÉ-SUCCÈS ak Pharmacien MAXIMIN Kendley : 32 25 18 26

Si ou genyen Pwoblèm problèm nan koup yo pou fè timoun , gason tankou Fanm._

Nou disponible pou n pote konsèy ba ou

Ekri nou an privé 24/24
7/7

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!
One thought on “Men kèk siy ki merite obsèvasyon pou Yon koup ki difisil pou fè pitit”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Facebook