Peze kou pandan n’ap fè sèks konn koze lanmò.

Anpil moun ap jwe a sa men anpil pa konnen depi sèvo an fè kèk minit li pa jwenn oksijèn li ka gen gwo domaj e apati de 5 minit li pa jwenn oksjijèn li ka mouri.

Annou pale de yon sijè tabou ki ap fè aktyalite nan moman an la. Jenès la adopte yon nouvo metòd lè y’ap fè bagay, ki se peze kou. Se yon pratik ki klase pami BDSM yo ki se yon seri pratik ekstrèm nan fè sèks, ebyen jodi a n’ap wè kisa li ye e ki risk ki genyen nan pratik sa ak Mano Actualité an kolaborasyon avèk Exama Jean Rodrigue Junior.

Kisa peze kou a ye

Yo rele li ‘Breath Play’, gen lòt moun ki rele li ‘Asfiksi Seksyèl’. Se yon pratik ekstrèm ke gason ak fi ki renmen jwe wòl dominan lè y’ap fè bagay renmen pratike, men nap presize an pasan, se pa sèl nan fè bagay, gen gason oubyen fi ki peze pwòp kou pa yo lè y’ap mastibe, gen moun ki vrèman pran plezi e jwi sa. Koze sèks varye anpil e ou pa dwe jije fantas ak pratik yon moun, depi li pa nwi lòt la e depi gen konsantman lè se 2 ou plizyè moun ki deside mete ansanm.

Peze kou

Kisa seksològ yo di sou pratik sa?

Daprè kèk seksològ e kèk moun ki abitye nan pratik sila, plezi a vini akoz oksijèn ki manke a, ògas la vinn plis e bri moun y’ap domine a fè a vinn pi eksitan akoz tout vwa li paka sòti. N’ap raple ou an pasan epa sèl gason ki peze kou fi, gen fi ki renmen peze kou patnè yo e gen gason ki renmen lè fi a peze kou yo pandan fi a nan pozisyon ap domine yo.

Ki risk li gen ladan li?

Men malgre pratik sa gen plezi ladan’l daprè moun ki pratike li yo, men li gen gwo risk ladan li:

 • Youn nan gwo konsekans se konpresyon sa nou rele ‘ Nè Vag’ la, ki se yon nè ki kouvri anpil pati nan kò nou e konpresyon li ka bay gwo pwoblèm. Dayè trajè li pase nan kou moun nan, lè ou konprese li twòp, ou ka ralanti batman kè moun nan, ou ka fè li gen sa yo rele ‘ Malèz Vagal ‘ la, kote li ka endispoze nan men ou.
 • Lè’w peze kou moun nan ou anpeche san monte ale nan sèvo’l paske san soti nan kè an ale nan sevò a a pati de veso yo rele atè kawotid, lè ou peze kou moun nan ou ka anpeche san monte nan sèvo an. E si sèvo an fè kèk tan li pa jwenn ase san li ka kòmanse gen gwo domaj, si 5 minit pase li pa jwenn san li ka touye moun nan, se sak fè selon etid yo resanse prè de 600 ka lanmò nan pratik sila.

Konsèy pou moun ki renmen pratike peze kou pandan sèks

 • Plis apiye sou 2 bò kou a pito e si w’ap fè sa evite mete tout pwa ou, se pa touye w’ap touye moun nan.
 • Fè pratik sa ak yon moun ou fè konfyans.
 • Deside ak moun nan de yon sign ki pou di lè ou pa alèz, swa se kabann nan w’ap frape, swa se li w’ap frape, elatriye, sa depann de ou.
 • Toujou gen kontwòl vizaj moun nan pou ka konnen lè li alèz ou mal alèz.
 • Moun y’ap peze kou li a, dwe evite kenbe respirasyon li, ou dwe toujou kontinye respire.
 • Evite pratike metòd sa lè nou bwè oubyen sou lòt sibstans adiktif paske nou pap gen kontwòl tèt nou menm jan.

Sonje sèks se plezi ak konsantman, se vre ou dwe toujou satisfè patnè ou, men toujou veye èske pa gen risk sou lavi ou e depi ou pa konfòtab, pa ezite di sa. Ou renmen ti peze kou ou tou?

Pran prekosyon zanmi

Exama Jean Rodrigue Junior

Aidez-nous en partageant l'article ! Sipote nou, pataje atik la ak tout moun!
415 thoughts on “Konsekans ki genyen nan peze kou pandan n’ap fè sèks.”
 1. Nicely put, Kudos!
  prescription drugs account for 25 of all healthcare related costs [url=https://sopharmsn.com/]canadian pharmacies without prescriptions[/url] reviews of canadian online pharmacies

 2. Lovely material. Cheers!
  canadian association for pharmacy distribution management [url=https://canadianpharmacyonlinedb.com/]can you ship prescription drugs through fedex[/url] legitimate online pharmacy no prescription

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Facebook